Bình Dương sẽ thành vùng đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại vào năm 2050

Ngày 6.6, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) thông qua hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số nội dung quan trọng khác.

Bình Dương sẽ thành vùng đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại vào năm 2050
Quy hoạch Bình Dương trở thành vùng đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại vào năm 2050. Ảnh: Đình Trọng

Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Bình Dương thông tin, Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nội dung lớn, quan trọng đã được xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh khóa X.

Theo quy hoạch, mục tiêu phát triển đến năm 2030, Bình Dương cùng với các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam bộ thành vùng động lực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, thúc đẩy và lan tỏa phát triển với các địa phương trong vùng.

Bình Dương sẽ trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, thành trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại và là đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là khu vực vững chắc về quốc phòng - an ninh và hợp tác, cạnh tranh quốc tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 10%/năm.

Quy hoạch Bình Dương trở thành vùng đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại vào năm 2050. Ảnh: Đình Trọng
Quy hoạch Bình Dương trở thành vùng đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại vào năm 2050. Ảnh: Đình Trọng

Tầm nhìn đến năm 2050, Bình Dương trở thành vùng đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, mang tầm khu vực và quốc tế. Đồng thời là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao.

Đáng chú ý, mức thu nhập của người dân tương đương các nước phát triển kinh tế...

Theo UBND tỉnh Bình Dương, quy hoạch tỉnh Bình Dương lần này đã được nghiên cứu công phu. Đồng thời, xây dựng dựa trên hệ thống thông tin, dữ liệu khá đầy đủ về hiện trạng, tiềm năng và khả năng phát triển, đảm bảo tính khả thi.

Vùng đô thị Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Vùng đô thị Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Tại kỳ họp thứ 15, các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí biểu quyết thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Bình Dương cho biết, việc xem xét, thông qua quy hoạch nhằm đảm bảo điều kiện, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở thực hiện các mục tiêu, chiến lược mà tỉnh Bình Dương đang thực hiện trong thời kỳ từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Vùng đô thị Bến Cát. Ảnh: Đình Trọng
Vùng đô thị Bến Cát. Ảnh: Đình Trọng

Đồng ý cho kéo dài thực hiện và giải ngân vốn 21 dự án

Kỳ họp cũng đã thống nhất thông qua 6 nghị quyết khác gồm:

1. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023 sang năm 2024.

2. Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

3. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

4. Quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường và chính sách hỗ trợ cho người thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

5. Phê chuẩn Đề án kiện toàn thống nhất tổ chức, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

6. Quy định tiêu chí thành lập Tổ, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự và kinh phí hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.