Quốc Tế Phụ Nữ 8/3

15 photos · 559 views · 8 Tháng 3, 2021

📣📣📣 𝑴𝒖̛̀𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝑻𝒆̂́ 𝑷𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝟖/𝟑 💄👄🎁

💎💎💎 𝓚𝓲̉ 𝓷𝓲𝓮̣̂𝓶 111 𝓷𝓪̆𝓶  Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Ngày mà cả thế giới dành riêng để tôn vinh những người phụ nữ trên khắp năm châu nói chung và Việt Nam nói riêng.

 🌹🌹🌹 Hôm nay, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Á Châu tổ chức Lễ Kỉ niệm ngày 𝙌𝙪𝙤̂́𝙘 𝙩𝙚̂́ 𝙋𝙝𝙪̣ 𝙣𝙪̛̃ nhằm tôn vinh giá trị của người phụ nữ, ôn lại những kỉ niệm hào hùng mà một nửa thế giới đã làm nên trong lịch sử, củng cố và ủng hộ tinh thần họ nhiều hơn nữa trong tương lai. 🌹🌹🌹

💚💚💚 Đối với 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑻𝒚 𝑪𝒐̂̉ 𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑷𝒉𝒂́𝒕 𝑻𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 Đ𝒊̣𝒂 𝑶̂́𝒄 𝑨́ 𝑪𝒉𝒂̂𝒖, những người phụ nữ nơi đây đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả, góp phần chung tay xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh. Họ đã chứng minh được phẩm chất của mình luôn cần cù, sáng tạo, thông minh trong công việc. Họ cũng chính là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu trong gia đình. 💚💚💚

💖💖💖 Trong ngày ý nghĩa này, 𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒂́𝒎 Đ𝒐̂́𝒄 công ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Á Châu 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐐𝐮𝐲́ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃  luôn vui vẻ, ngày càng xinh đẹp, thành công trong công việc, hạnh phúc trong tình yêu và trọn vẹn trong cuộc sống! 💝💝💝